Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
Udržitelnost

Udržitelnost

Zavázali jsme se přinášet vysoce kvalitní výživu pro domácí mazlíčky a zároveň chránit naši planetu pro budoucí generace.

Řešení změny klimatu nemůže čekat a my také ne

Jako součást rodiny Nestlé sdílíme ambici snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů na polovinu a do roku 2050 dosáhnout nulových emisí, a to i při pokračujícím růstu našeho podnikání. S naší dostatečnou velikostí, rozsahem a dosahem věříme, že můžeme dosáhnout výrazné změny.

Dosažení nulových čistých emisí bude znamenat velkou změnu, která promění naše podnikání. V budoucnu se naše cesta k čistým nulovým emisím zaměří na čtyři klíčové oblasti, v nichž je třeba rychlých řešení:

 1. Získávání ingrediencí udržitelným způsobem.
 2. Přeměna našeho portfolia výrobků.
 3. Vývoj našich obalů.
 4. Řízení efektivní výroby a logistiky.

Udržitelné získávání ingrediencí

Neustále zdokonalujeme naše procesy, abychom zajistili, že naše suroviny pocházejí z odpovědných zdrojů, přičemž dodavatelé musí splňovat požadavky standardu Nestlé Responsible Sourcing Standard. Díky tomu máme přehled, odkud naše ingredience pocházejí a jak jsou vyráběny, a reagujeme na ekologické a sociální otázky, jako je odlesňování, lidská práva a dobré životní podmínky zvířat. Prostřednictvím postupů odpovědného získávání surovin můžeme mít pozitivní vliv na komunity, v nichž působíme.​

V rámci našich závazků Purina ve společnosti podnikáme tyto kroky:

 • Spolupracujeme s organizací Sustainable Fisheries Partnership na vyhodnocování našich zdrojů ryb, přičemž do konce roku 2020 bude 76 % našich složek mořských plodů pocházet z odpovědných zdrojů. Náš cíl pro rok 2021 je 90 %.
 • Atlantský losos, naše nejpoužívanější ryba, bude v roce 2021 jako první v západní Evropě pocházet ze 100 % z odpovědných zdrojů nebo z ekologického zemědělství.
 • Do konce roku 2020 bude 99 % naší sóji sledovatelné a z odpovědných zdrojů.
 • Spolupráce s organizací Proforest na vyhodnocování našich zdrojů sóji, přičemž v roce 2020 bude 100 % z nich prohlášeno za neodlesněné.

Spolupracujeme také se zemědělci, dodavateli a komunitami na přeměně intenzivních zemědělských postupů na metody regenerativního zemědělství, které chrání a obnovují přírodní zdroje, jako je půda, voda a biologická rozmanitost. Zdravější půda je produktivnější a může ukládat více organického uhlíku.

Naše opatření zahrnují:

 • Spolupráci se sítí LENS (Landscape Enterprise Networks) ve Velké Británii. Cílem této iniciativy je přepracovat moderní zemědělství a vyvinout novátorské postupy regenerativního zemědělství, které fungují v harmonii s přírodou. Podniky z různých odvětví spolupracují a investují do zlepšení kvality a zdraví krajiny, v níž působí.
 • Partnerství s iniciativou Living Soils ve Francii, která poskytuje školení a technickou podporu zemědělcům, kteří jsou ochotni zavádět regenerativní zemědělské postupy a měřit jejich dopad na půdu. Cílem projektu je vyvinout nové finanční nástroje, které urychlí přechod zemědělců na tyto nové metody.

 

Naším cílem je do roku 2025 získávat 20 % klíčových surovin metodami regenerativního zemědělství a do roku 2030 tento podíl zvýšit na 50 %.

 

Dalším důležitým aspektem našeho úsilí o udržitelnost je používání vedlejších živočišných produktů. Tyto složky, které jsou na etiketě krmiva pro domácí mazlíčky označeny jako "maso a živočišné deriváty", pocházejí ze zvířat, která prošla veterinárními kontrolami jako vhodná pro lidskou spotřebu, ale lidský potravinářský průmysl je nevyužívá z hlediska vzhledu, protože se jedná především o plíce, ledviny a játra.

Existují však dobré důvody pro využití nebo "upcyklaci" těchto cenných složek, protože nabízejí bezpečné a kvalitní bílkoviny pro domácí mazlíčky, které by jinak mohly přijít nazmar. Vedlejší produkty, které používáme, jsou speciálně vybírány pro výživu, kterou poskytují. Jsou pro kočky a psy snadno stravitelné a poskytují dostatek živin, jako jsou esenciální aminokyseliny, vitamíny, minerály a zdravé tuky, které domácím mazlíčkům dodávají energii a pomáhají udržovat jejich zdraví a pohodu.

Vedlejší produkty živočišného původu mohou ve skutečnosti poskytovat více živin než typ masa, který je u majitelů domácích zvířat oblíbený. Například ledviny a játra mohou obsahovat až desetkrát více vitaminu B2 (riboflavinu) než libové maso.

Proměna našeho produktového portfolia​

Celosvětová produkce potravin se v příštích 20–30 letech dramaticky změní. Očekávání a požadavky spotřebitelů se rychle mění a ovlivňují způsob krmení našich domácích mazlíčků, kdy zájem o vegetariánskou a veganskou stravu roste. Víme také, že poptávka po bílkovinách na bázi masa bude převyšovat nabídku. Proto jsme začali zkoumat nové inovativní způsoby, jak zajistit kompletní a vyvážené krmivo pro domácí zvířata a zároveň lépe využívat zdroje planety.

Beyond

S využitím našich výzkumných zdrojů a odborných znalostí proměníme naše portfolio díky produktům, které jsou prospěšné pro domácí mazlíčky i pro naši planetu.

Naše kroky zahrnují:

 • Prozkoumání řady zdrojů bílkovin s cílem najít různé vysoce kvalitní suroviny, které nám nyní i do budoucna zajistí udržitelné dodávky do krmiv pro naše domácí mazlíčky. 
 • Uvedení řady s alternativními bílkovinami Beyond Nature's Protein ve Švýcarsku. Nová řada zahrnuje hmyz a rostlinné bílkoviny z fazolí fava a prosa.
 • Představení jednoho z prvních upcyklovaných pamlsků pro psy v Evropě v pilotním provozu v Nizozemí pod naší značkou Adventuros. Upcyklací výživných přebytků zrnin z pivovarů, které by se jinak mohly zkazit, se nám daří snižovat množství potravinového odpadu.

Vývoj našich obalů

Řešení problému plastových obalů věnujeme velkou pozornost. Jedná se o komplexní výzvu, protože obaly hrají klíčovou roli při zajišťování čerstvosti, bezpečnosti a kvality produktů od výroby až po domácnost. Pracujeme na mnoha možnostech a hledáme lepší řešení pro snižování, opětovné použití a recyklaci. Zjistěte více o našich aktivitách a pokroku.

 

Naším cílem je, aby do roku 2025 bylo 100 % našich obalů znovu použitelných nebo recyklovatelných.

 

 

Řízení efektivní výroby a logistiky

Snižujeme dopady naší činnosti kombinací zlepšování ekologických parametrů, projektů obnovitelných zdrojů energie a inovativních partnerství.

Naše kroky zahrnují:

 • Všechny naše továrny ve Velké Británii, Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe mají certifikát nulového množství odpadu ukládaného na skládky. To znamená, že žádný tovární odpad neskončí na skládce nebo se nespaluje, aniž by se z něj získala energie.
 • Investice umožňující vybudování nových větrných elektráren, které budou pokrývat 100 % potřeby elektrické energie našich britských továren na krmiva pro domácí mazlíčky.

Budujeme také čistší a štíhlejší logistickou síť. Ve spolupráci s evropským centrem plánování dopravy Nestlé v Yorku dosahujeme dalšího zvýšení efektivity.

Naše kroky zahrnují:

 • Využívání nejmodernějších technologií k efektivnějšímu naplnění vozidel a plánování jízd, které pomáhá předcházet prázdným kilometrům propojením příchozí a odchozí dopravy. 
 • Přechod na trasy s nižšími emisemi, jako je železnice a lodní doprava.
 • Připojení se k Evropské alianci pro čistou nákladní dopravu díky společnosti Nestlé, která podporuje silniční nákladní dopravu s nulovými emisemi v Evropě.

 

Naším cílem je do roku 2022 převést náš vozový park vlastních nebo smluvních vozidel na vozidla s nižšími emisemi.

 

 

tým CES

Obraťte se na nás

Pokud máte dotaz týkající se vaší kočky či vašeho psa, anebo kteréhokoliv produktu společnosti Purina, členové našeho týmu vám rádi pomohou.