Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
Pro Plan logo
Jak seznámit kotě s dospělou kočkou

Jak začlenit nové kotě mezi ostatní zvířata v domácnosti

3 min. čtení
Pro Plan logo
Sponzorováno Pro Plan

Předtím, než si domů vezmete nové kotě, byste měli nastudovat postup, jak skamarádit kočky s ostatními zvířaty v domácnosti, který je ve vašem prostředí nejschůdnější. Cílem je zmírnit stres, který změna představuje pro nové zvíře i zvířata, která již v domácnosti žijí.

Pokud již doma jednu či více koček máte, obecně se nedoporučuje přivést mezi ně kočku novou náhle a bez přípravy. Kočky jsou samotářská zvířata a nejsou ideálně uzpůsobeny k soužití s ostatními kočkami. Na to je potřeba myslet, když budete hledat způsoby, jak spřátelit kočky, které se uvidí poprvé.

Příchod nové kočky bude pravděpodobně pro všechna zúčastněná zvířata představovat stres, který často vede k problémům s chováním. Pokud se jedna z koček snaží získat nadvládu, může to kromě emocionálního stresu vyvolat potyčky vedoucí k poranění.

Má-li kočka strach, často močí a kálí mimo toaletu a na jiných nepřijatelných místech. Převaha jedné z koček působí také potíže při krmení. Dominantní zvíře může mít sklon k obezitě, zatímco podřízená kočka trpí podvýživou.

Chcete-li mít doma více koček, snažte se vysledovat jejich potřeby, a co nejdůsledněji je naplňujte. Dlouhodobě spolu lépe vycházejí kočky, které jsou stejně staré, anebo se jedná o sourozence či rodiče s potomky.

Jak seznámit kotě s dospělou kočkou

Existuje řada způsobů, jak proces začleňování koček mezi ostatní zvířata usnadnit.

  • Každá kočka musí mít dostatek osobního prostoru. To mimo jiné znamená, že počet dostupných kočičích toalet by měl o jednu přesahovat počet koček v domácnosti.
  • Každá kočka musí mít vlastní misky na vodu a krmivo.
  • Kočky musí mít bezpečná místa, kam se mohou uchýlit a schovat, když hledají pocit bezpečí.
  • Na veterinárních klinikách můžete zakoupit přípravky obsahující syntetické feromony, které kočky uklidňují a uvolňují v období stresu.

Seznamování dvou cizích koček nebo dospělé kočky a kotěte musí probíhat pomalu a postupně. Obě zvířata musí mít dostatek volnosti a prostoru, aby se mohla bezpečným způsobem vzájemně prozkoumat. K tomu lze použít přepravku nebo ohrádku pro koťata, v níž je nový člen domácnosti uzavřen, aby byl chráněn před útoky "starousedlíků". Kočka, která již v domácnosti žije, navíc může zkoumat nováčka vlastním tempem. Může také kdykoliv uniknout nebo se ukrýt na bezpečném místě.

Četnost těchto "seznamovacích dýchánků" postupem času zvyšujte. Mějte nicméně na paměti, že kočky si na sebe mohou zvykat několik dnů až měsíců. Neustále bedlivě pozorujte veškeré náznaky problémů s chováním obou koček.

Jak kotě začlenit do domácnosti, v níž žijí psi

Začleňování kočky do domácnosti, kde žije pes, může být méně stresující než seznamování dvou neznámých koček. Není to však zcela bez rizika. Psi, kteří jsou od přírody uzpůsobeni k životu ve smečce, obecně přijímají nové členy domácnosti lépe. Neznámá situace v nich však může vyvolávat strach nebo dokonce agresivitu. Je proto důležité, aby seznamování kočky se psem či psy probíhalo stejně pozvolna jako seznamování dvou koček. Zvířata by měla do kontaktu přicházet postupně, přičemž jedno z nich by mělo být zpočátku vždy bezpečně uzavřeno v přepravce.

Závěrem připomeňme, že na interakci zvířat, která se vzájemně ještě dostatečně neznají, je třeba vždy dohlížet. Dohled je nutný tak dlouho, dokud si na sebe zvířata zcela nezvyknou. To znamená, že na sebe již nesyčí a nevrčí, neprchají a neschovávají se před sebou – a především vedle sebe dokážou usnout, hrají si spolu atd.

Pokud se vám v tomto období na interakci zvířat něco nezdá, poraďte se s veterinárním lékařem nebo s odborníkem na chování zvířat.