S nadšením pro vaše miláčky.
pro plan
Diabetes u koček
Jak můžeme kočce pomoci se zotavením po operaci

Jak můžeme kočce pomoci se zotavením po operaci

3 min. čtení
pro plan
Sponzorováno Pro Plan

Jestliže vaše kočka právě prodělala chirurgický zákrok, bude pravděpodobně v důsledku prožitého stresu a působení anestetik poněkud vyčerpaná.

Na vás je, abyste jí pomohli co nejdříve se zotavit. Existuje několik způsobů, jak toho v domácím prostředí dosáhnout.

Veterinář vám poskytne konkrétní informace týkající se aktuálního stavu vaší kočky, termínů kontrolních vyšetření a podávání léků po operaci. Je velmi důležité, abyste pečlivě dodržovali pokyny veterináře.

Obecně lze říci, že kočka bude po narkóze mírně ospalá, měla by se však cítit dobře, měla by přijímat potravu a neměla by mít příznaky bolesti. Než se kočka zcela zotaví, chvíli to potrvá. Jestliže se vám něco nezdá, okamžitě se poraďte s veterinárním lékařem.

Pooperační rána a stehy

Pokud bylo nutné kočku šít, musíte ji po operaci bedlivě sledovat. Některé stehy jsou vnitřní, i tak je třeba veterináře informovat, pokud pozorujete v místě rány zarudnutí, otok, krvácení nebo výtok. Nejsou-li stehy vstřebatelné, vytahují se obvykle po deseti dnech, i když tato doba se může lišit podle typu operace a umístění stehů. Vnitřní stehy jsou skryty pod kůží a přirozeně se po určité době rozpustí. Veterinární lékař vás i tak může požádat, abyste kočku přivedli na prohlídku. Přesvědčí se, že hojení probíhá v pořádku.

Obvazy

Obvaz může být pro kočku nepříjemný. Je velmi důležité, aby obvazy zůstaly suché, jinak by mohlo dojít k poškození kůže. Kočka s ovázanou ranou by neměla chodit ven, neboť by si mohla obvaz namočit či znečistit, anebo škrábáním potrhat. Dávejte pozor, jestli obvaz nezapáchá nebo nemění barvu, zda místo kolem rány není oteklé a jestli kočka nekulhá nebo necítí bolest. Pokud něco není v pořádku, poraďte se s veterinárním lékařem.

Límce

Límce ve tvaru trychtýře jsou většinou vyrobeny z plastu (někdy je označujeme termínem alžbětinský límec). Dnes jsou k dispozici i látkové límce, které mohou být pro kočky pohodlnější. Límec udržujte v čistotě a otírejte zbytky stravy, které na něm ulpěly při krmení.

Límec má kočce bránit v olizování, kousání či škrábání rány a okusování obvazu. Kočka by měla mít límec nasazen pokud možno nepřetržitě, zejména v noci, kdy je bez dozoru. Kočka si na límec brzy zvykne, může jí však bránit v krmení či pití. V takovém případě jí můžete v době krmení límec na chvíli sundat.

Pokud kočku límec silně stresuje, poraďte se s veterinářem o alternativním řešení.

Krmení

Kočkám bývá stejně jako lidem po anestézii nevolno. Po probuzení z narkózy proto s kočkou manipulujte jen velmi opatrně. Po návratu domů podávejte lehkou stravu, která nutričně podpoří kočku v průběhu rekonvalescence. Například PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline CN Convalescence. Kočka by měla dostávat mimořádně stravitelné krmivo doporučené veterinářem, anebo čtvrtinu běžného krmného přídělu. K dispozici musí mít dostatek čerstvé vody. Misky s krmením a vodou by měla mít snadno na dosah.

Fyzická aktivita

I u těch nejaktivnějších koček je při zotavování velmi důležitý odpočinek. Kočku nepouštějte ven, dokud jí veterinář nevytáhne stehy, anebo dokud to veterinář výslovně nedovolí. Během rekonvalescence není vhodná jakákoliv námaha. Přemíra fyzické aktivity může vést ke komplikacím. Snažte se zajistit, aby kočka byla v klidu.

Poraďte se s veterinářem o tom, jak kočce zabránit v chůzi po schodech nebo ve skákání na nábytek. Nejjednodušší způsob je držet ji po určitou dobu v jedné místnosti.