Phil

Sourcing Manager @Purina

Phil.jpg

Dobré životní podmínky zvířat

Přejděte do sekce >

Naším jednoznačným cílem je zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat v rámci našeho celosvětového dodavatelského řetězce. Uvědomujeme si také zásadní spojitost mezi dobrými životními podmínkami a zdravím zvířat chovaných k produkci potravin. Pevně věříme, že dobrý zdravotní stav hospodářských zvířat a vysoký standard jejich životních podmínek přímo i nepřímo ovlivňuje kvalitu a bezpečnost potravin.

Od roku 2012 s odhodláním a aktivně spolupracujeme na projektu zajištění dobrých životních podmínek zvířat, který zaštiťuje Světová organizace pro zdraví zvířat.

V rámci tohoto závazku v oblasti dobrých životních podmínek zvířat společně s našimi dodavatelskými partnery zavádíme systém sledovatelnosti surovin živočišného původu, které od nich získáváme. Díky tomuto programu sledovatelnosti chceme navíc lépe zmapovat aktuální situaci v oblasti postupů zajišťování dobrých životních podmínek hospodářských zvířat. To nám umožňuje nastavit laťku pro neustálé zlepšování v této oblasti. V rámci tohoto úsilí budeme podporovat a zavádět opatření na zlepšování zdraví a životních podmínek zvířat a eliminovat postupy, které se příčí tzv. zákonu pěti svobod ve vztahu ke zvířatům:

  • Svoboda od žízně, hladu a podvýživy
  • Svoboda od strachu a úzkosti
  • Svoboda od tělesného a tepelného nepohodlí
  • Svoboda od bolesti, zranění a nemoci
  • Svoboda projevit přirozené chování

Plně podporujeme úsilí Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) při zavádění těchto "pěti svobod" v rámci celosvětového řetězce dodávek potravin.

Kromě toho používáme i protokol hodnocení odpovědného získávání zdrojů, který vyvinula ve spolupráci s organizací World Animal Protection naše mateřská společnost Nestlé. Cílem bylo zavést metodu hodnocení stavu farem a jejich postupů, včetně způsobu chovu, krmení, ustájení, přepravy a porážek zvířat. I to nám pomáhá při výběru správných dodavatelů. Nestlé byla první významnou potravinářskou společností, která uzavřela podobné partnerství s nevládní organizací věnující se životním podmínkám zvířat.

dog with family