Gerardo

Pet Welfare Manager @Purina

Gerardo.jpg

Dobré životní podmínky zvířat

Přejděte do sekce >

Purina se nepodílí na invazivních výzkumech, které vedou k poranění či onemocnění koček a psů nebo které končí jejich eutanazií. Ve společnosti Purina zvířata milujeme a proto jsme důrazně proti jakékoliv formě krutosti páchané na domácích mazlíčcích. Provádíme pouze takové postupy, které jsou přípustné u koček a psů v zájmových chovech a které jsou v souladu s principy prvotřídní veterinární péče.

Společnost Purina provozuje rozvojová střediska péče o domácí mazlíčky s cílem lépe pochopit přirozené preference a nutriční nároky psů a koček a s tím související projevy chování. Všichni naši mazlíčci mají jména a dostává se jim individuální pozornosti. Dobře proškolení a starostliví členové personálu se k nim chovají ohleduplně. Součástí našich rozvojových programů je socializace zvířat a každodenní interakce s nimi. To zahrnuje výcvik, skupinové hry a přístup ke speciálním hračkám. Studie prováděné společností Purina rozšiřují obor znalostí, které vedou ke zlepšení zdraví a životních podmínek psů a koček na celém světě. Provádíme pouze takové postupy, které jsou přípustné u koček a psů v zájmových chovech a které jsou v souladu s principy prvotřídní veterinární péče. V souladu s evropskou legislativou i národními zákony jsou všechny naše studie posuzovány etickou komisí. V této komisi zasedají odborníci na péči o zvířata a dobré životní podmínky zvířat. Členové komise také nabízejí nezávislý pohled na věc. Mají možnost zpochybňovat jakoukoliv okolnost našich studií.

Nepodílíme se na invazivních výzkumech, které vedou k poranění či onemocnění koček a psů nebo které končí jejich eutanazií.

Jak testujeme naše výrobky?

Po důsledné přípravě receptury, vývoji produktu podle našich požadavků a zajištění vhodného nutričního profilu krmiva se spoléháme pouze na naše krmné studie. Cílem je lépe pochopit nutriční nároky zvířat a to, do jaké míry jim vyhovují možnosti zdravé výživy.

Jak to děláme? Krmiva předkládáme expertům z nejpovolanějších, tj. kočkám a psům v našich střediscích péče o domácí mazlíčky, kde vyvíjíme naše produkty. Zaměřujeme se na dva hlavní parametry u psů i koček a na třetí parametr pouze u koček.

• Prvním parametrem je konzistence trusu, podle níž hodnotíme, jak krmivo snáší zažívací trakt zvířat.

• Druhým parametrem je stravitelnost. Stravitelnost krmiva je vyjádřena množstvím živin, které zůstávají v těle. Tento parametr bezpečným způsobem hodnotíme porovnáním obsahu živin v krmivu a následně v trusu.

• Třetím a posledním parametrem, který měříme u všech suchých produktů pro kočky, je pH moči. Zjišťujeme tak pravděpodobnost tvorby močových kamenů a hledáme možnosti, jak toto riziko snížit.

Kromě uvedených testů také provádíme testy přímo v domácnostech spotřebitelů s cílem zjistit, zda je výrobek zvířetem dobře přijímán a zda jsou s ním spokojeni i sami spotřebitelé. Níže se můžete podívat na video, v němž vám ukážeme, jak se kočkám a psům žije ve středisku péče o domácí mazlíčky a jak probíhá náš program zajištění dobrých životních podmínek zvířat.

https://www.youtube.com/watch?v=msdBwhUG5GQ