Ricardo

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Ricardo.jpg

JAK SE VYRÁBÍ?

Přejděte do sekce >

Otázku kvality bereme ve společnosti Purina velmi vážně. Naše evropské závody odesílají vzorky k externím kontrolám a máme i interní jakostní laboratoře, které provádějí rozsáhlé testy téměř všeho, od surovin přes polotovary až po hotové výrobky.

Nejprve musíme důkladně zkontrolovat suroviny, které přejímáme ve výrobních závodech. Odebíráme vzorky z každé dodávky a kontrolujeme, zda dodavatelé splňují naše požadavky na standardy kvality. Do výrobních závodů jsou přijaty pouze suroviny, které splňují naše přísná kritéria kvality.

Během výroby pak v pravidelných intervalech odebíráme vzorky polotovarů a zjišťujeme, zda nedochází k nežádoucím odchylkám.

Bez analýzy příslušného vzorku neopustí naše závody ani jeden produkt. Týmy odborníků každý den hodnotí kvalitu našich produktů s cílem ověřit, že nedochází k odchylkám od jakostních požadavků, např. co se týká konzistence, barvy či aromatu.

O tomto tématu vám poví vše důležité členové týmu, kteří pro společnost Purina oddaně pracují již řadu let.