Vaše dotazy a váš zájem o naše produkty a provozy a jejich dopad na životní prostředí jsou pro nás velmi důležité. Jsme totiž přesvědčeni, že díky transparentnímu přístupu mají spotřebitelé více možností učinit informované rozhodnutí.

Je nám jasné, že pouze informace o tom, že výrobky jsou výživné, bezpečné a vysoce kvalitní, již dnes nestačí. Všichni se dnes více zajímáme o to, co přesně produkty obsahují, odkud pocházejí jejich jednotlivé složky, jak se vyrábějí a jaký dopad má činnost výrobce na životní prostředí.
Nasloucháme vám a budeme vám naslouchat i nadále. V rámci našeho úsilí o větší transparentnost budeme na vaše otázky odpovídat otevřeně a upřímně. Proč? Protože váš zájem a vaše dotazy jsou pro nás důležité!

    Vyberte téma, která vás nejvíce zajímá.