DOMÁCÍ MAZLÍČCI NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI PURINA

Domácí mazlíčci na pracovišti

Zvířata mají mimořádně pozitivní vliv na naše mentální a fyzické zdraví a celkovou pohodu. Domácí mazlíčci nám však nemusí dělat společnost pouze doma, ale – je-li to možné – i na pracovišti. Prospěje je to jak jim samotným, tak nám i našim kolegům.

Podle studie provedené v roce 2012 na Virginské univerzitě jsou zaměstnanci, kteří jsou při práci v kontaktu se psy, během dne méně stresovaní než jejich kolegové, kteří tuto možnost nemají. Průzkumy také naznačují, že kontakt se psy zlepšuje pracovní morálku a snižuje úroveň stresu, a to bez ohledu na to, zda lidé komunikují se svými vlastními domácími mazlíčky anebo se zvířaty jiných lidí. Čím pravidelněji zaměstnanci prožívají pozitivní pocity, tím lépe se dokáží soustředit a odvádí tak kvalitnější práci. Kromě výše uvedených zdravotních přínosů má přítomnost zvířat na pracovišti následující výhody:

  • Zvyšují produktivitu práce a jsou zdrojem inspirace: Máme-li při práci kolem sebe domácí mazlíčky, cítíme se uvolněnější a spokojenější – práce nás více baví.
  • Vyšší uspokojení z práce: Průzkumy názorů zaměstnanců společnosti Purina* ukazují, že program Domácí mazlíčci na pracovišti je pro ně významným přínosem. Společnost také věří, že program snižuje fluktuaci zaměstnanců.
  • Intenzivnější interakce mezi spolupracovníky: Zvířata usnadňují mezilidskou komunikaci, což tichým a uzavřeným lidem pomáhá navázat vztahy se spolupracovníky, třeba při rozhovoru o svém čtyřnohém společníkovi.
  • Zdravější způsob trávení přestávek: Majitelé psů tráví pracovní přestávky venčením psů a péčí o ně, takže mají pohyb navíc. I několik minut strávených hrou s domácím mazlíčkem může pomoci pročistit hlavu a zmírnit stres.
  • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem: Pro řadu lidí jsou domácí mazlíčci nedílnou součástí jejich života. Firmy, které podporují přítomnost domácích mazlíčků na pracovišti, dávají najevo, že jim záleží na jejich zaměstnancích a na nastolení rovnováhy pracovního a osobního života.

Velmi nám na našich domácích mazlíčcích záleží a vynakládáme spoustu energie na to, aby byla pracoviště společnosti Nestlé Purina co nejvhodnějším prostředím pro domácí mazlíčky.

Na mnoha našich pracovištích po celém světě jsou naši čtyřnozí přátelé pravidelnými hosty.

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že lidem a zvířatům je nejlépe spolu a že přítomnost domácích mazlíčků na pracovištích je jasným vyjádřením jak naší náklonnosti k nim, tak hodnot, které jako zaměstnanci společnosti Purina sdílíme.