Kounawit

Petfood Raw Materials Specialist @Purina

img_kounawit.jpg

Složení

Přejděte do sekce >

BHA a BHT jsou často používané v potravinách i krmivech, jejich obsah je regulován legislativou a zajišťují bezpečnost potravin i krmiv díky antioxidačním účinkům.

BHA (butylhydroxyanisol) a BHT (butylhydroxytoluen) jsou dvě doplňkové látky, které brání oxidaci mastných látek a změnám barvy a jiných vlastností produktů, do nichž se přidávají. Tyto doplňkové látky se nachází v krmivech pro domácí mazlíčky, ale také v potravinách určených k lidské spotřebě, jako jsou mražené potraviny, hotové polévky a bramborové lupínky.

BHA a BHT jsou také uvedeny v seznamu doplňkových látek, které Evropská unie schválila pro výživu zvířat, pokud v krmivech pro zvířata nepřekračují maximální stanovené limity. Schvalování doplňkových látek je striktně stanovený proces, který je pod bedlivým dozorem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Ve společnosti Purina striktně dodržujeme maximální limity povolené zákonem, abychom mohli zaručit, že naše produkty jsou pro všechna zvířata naprosto bezpečná.