Ricardo

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Složení

Přejděte do sekce >

Mykotoxiny se přirozeně vyskytují v obilovinách a jiných plodinách a nelze tomu zabránit. Existují různé typy mykotoxinů a jejich účinek závisí právě na typu a množství toxinu, které zvíře zkonzumuje. Právě proto Purina úzce spolupracuje s dodavateli na pečlivých kontrolách obilovin a hotových produktů s cílem zajistit naprostou bezpečnost našich krmiv pro domácí mazlíčky.

Mykotoxiny jsou látky produkované některými plísněmi, které se vyskytují v různých potravinách, včetně zeleniny a obilovin. Plísně rostou během pěstování plodin na poli nebo během jejich uchovávání v silech. Růst plísní je částečně závislý na klimatických podmínkách, jako je teplota a vlhkost. Přirozenému výskytu mykotoxinů v některých rostlinách a zemědělských produktech prakticky nelze zabránit.

Existují různé typy mykotoxinů a jejich účinek závisí právě na typu a množství zkonzumovaného toxinu a také na tom, zda toxin zkonzumuje člověk nebo zvíře. Některé typy mohou vyvolat onemocnění, jiné (např. penicilin), jsou-li použity správně, mohou mít naopak blahodárný účinek, když jsou využity jako lék. Pro člověka nebo zvíře může být konzumace mykotoxinů bez následků, pokud zkonzumované množství nepřekročí určité limity.

Naše suroviny a hotové výrobky jsou za všech okolností a ve všech fázích dodavatelského řetězce pečlivě kontrolovány s cílem zajistit naprostou bezpečnost našich krmiv pro zvířata v zájmových chovech.

Každá várka surovin a hotových výrobků podléhá pravidelným inspekcím a testům. Hned při příjmu jsou suroviny vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují plísně. Je-li plíseň zjištěna, surovina je okamžitě odmítnuta s cílem minimalizovat riziko, že by mohlo dojít k její kontaminaci. Suroviny, které projdou vizuální prohlídkou, jsou poté podrobeny všem relevantním a požadovaným testům. Pokud je zjištěno nadlimitní množství mykotoxinů, surovina je vrácena dodavateli. Na naši žádost bude dodavatel povinen připravit akční plán minimalizace rizika opětovného výskytu daného problému.

Všechny tyto kroky podnikáme s cílem zajistit maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost našich produktů.