Katalin

Packaging Senior Specialist @Purina

Katalin.jpg

Otázky udržitelnosti

Přejděte do sekce >

Obaly jsou zásadní pro zajištění vysoké kvality a bezpečnosti našich produktů. Naším posláním je neustále hledat inovativní řešení a spolupracovat s partnery na tom, aby bylo stále více našich obalů recyklovatelných a aby je stále více uživatelů skutečně recyklovalo. Pracujeme také na inovacích, které umožní snižování objemu obalů našich produktů.

Obaly jsou zásadní pro uchování čerstvosti krmiv, která vyrábíme pro naše čtyřnohé společníky. Cílem je, aby byla krmiva pro zvířata bezpečná a nekazila se v miskách a aby se jimi v konečném důsledku neplýtvalo.

Každý obal, ať už suchého či vlhkého krmiva nebo pamlsků, obsahuje také důležité nutriční a legislativní údaje, které vám pomáhají při odměřování a podávání porcí a poskytují další informace o produktu.

Naším cílem je používat minimální možné množství obalů (vyjádřeno hmotností a objemem) a na konci jejich životnosti zajistit jejich opětovné využití.

V roce 2016 jsme snížili objem použitých obalových materiálů o 1 009 tun. Abychom zvýšili míru recyklace obalů, spolupracujeme v rámci celé Evropy na projektech, které zkoumají materiály vyrobené z obnovitelných zdrojů a jsou na špici v oblasti vývoje obnovitelných bioplastů.

Například ve Francii jsme navázali partnerství s jedním z našich dodavatelů a spolupracujeme s ním na pilotním projektu recyklace hliníkových kapsiček, při němž se oddělují plasty od hliníku. Díky tomu budeme moci plasty opět používat jako výchozí surovinu pro jiné materiály nebo jako palivo. Hliník použijeme při výrobě dalších obalů. Při vývoji nových obalů také používáme speciální nástroj, díky němuž lépe chápeme dosah současného designu balení produktů Purina v porovnání s novým řešením. To nám pomáhá při rozhodování o návrhu obalů.

Naším cílem je nadále analyzovat a optimalizovat naše obaly a snížit tak do roku 2019 objem používaného obalového materiálu o 3 000 tun.

O odhodlání společnosti Purina zlepšovat ekologický profil našich obalů se více dozvíte zde.

process