Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie.jpg

Otázky udržitelnosti

Přejděte do sekce >

V souladu s ústředním závazkem naší mateřské společnosti Nestlé jsme odhodláni trvale zmírňovat náš dopad na životní prostředí. V této oblasti pracujeme na řadě klíčových iniciativ, jako je snížení emisí skleníkových plynů o 35 %, nákup 100 % obnovitelné elektrické energie pro naše výrobní provozy a program nulového odpadu k likvidaci v našich podnicích.

To zahrnuje neustálé hledání způsobů, jak snižovat dopad průmyslových aktivit našich výrobních provozů a distribuce našich produktů. Zaměřujeme se na snižování spotřeby energie, vyšší podíl využití energie z obnovitelných zdrojů, snižování emisí skleníkových plynů a snižování produkce odpadu prostřednictvím jeho zhodnocování.


EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ:
V posledních deseti letech učinila naše mateřská společnost Nestlé velké pokroky ve snižování emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s výrobou, a to o 39 % na tunu produktů. Nestlé se zavázala splnit vědecky podložený cíl snižování emisí GHG a přispět tak svým dílem k plnění Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015. Do roku 2020 proto hodláme snížit emise GHG o 2020 v porovnání s rokem 2010, a to díky zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie.

V roce 2016 Nestlé získala uznání neziskové organizace dříve známé jako CDP (Carbon Disclosure Project), která hodnotí úsilí firem snižovat emise skleníkových plynů a bojovat se změnou klimatu a která konkrétní pokroky transparentně tlumočí veřejnosti.


OBNOVITELNÁ ENERGIE:
Nestlé se také připojila k iniciativě RE100, což znamená, že se zavázala nakupovat 100 % elektřiny spotřebované výrobními provozy z obnovitelných zdrojů. Díky tomuto odvážnému závazku dnes evropské provozy Purina ve Španělsku, Itálii, Británii, Maďarsku, Německu a Polsku již nakupují ze 100 % obnovitelnou elektřinu. Naše další podniky ve Francii a Rusku na tom pracují a budou ostatní provozy následovat, co nejdříve to bude z praktického hlediska možné.


ODPAD:
Nestlé se také zavázala realizovat do roku 2020 program nulového odpadu k likvidaci. Jako dopad k likvidaci definujeme jakýkoliv materiál, který je jako odpad odvážen z našich provozů, ovšem bez ekonomického nebo ekologického zhodnocení. Tento závazek znamená, že veškerý náš odpad bude nějakým způsobem valorizován. Příkladem je organický odpad, který je možné znovu použít k výrobě obnovitelné energie a kompostu. Dnes je možné odpad recyklovat nebo spálit a vyrobit tak energii. Do dnešního dne jsme dosáhli obrovského pokroku: 12 ze 14 evropských provozů Purina dosáhlo cíle produkce nulového odpadu k likvidaci.

dog holidng kid