Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
Purina One Dual Nature
Purina One

Zahájení naší cesty ke snižení uhlíkové stopy

V Purina ONE® se staráme více než o odbornou výživu vašich milovaných domácích mazlíčků. Jsme hrdí na to, že PURINA ONE® DualNature® snížila uhlíkovou stopu svých produktů ve srovnání s rokem 2019 díky optimalizaci receptur, výrobních postupů, balení a logistiky. Zde ale neskončíme a budeme neustále pracovat na jejich snižování. Takto již nemusíte volit mezi vysoce kvalitní výživou pro vašeho domácího mazlíčka a ochranou klimatu.

Měření našeho dopadu

Náš pokrok směrem ke snižení uhlíkové stopy byl měřen na základě našich emisí skleníkových plynů (GHG) z roku 2019. Tuto výchozí hodnotu jsme vypočítali a stanovili jsme naši uhlíkovou stopu ve spolupráci s externím a nezávislým konzultantem.

Co znamenají skleníkové plyny
Co znamenají skleníkové plyny (GHG)?
Skleníkové plyny (GHG) jsou plyny (např. oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O) atd.), které zadržují teplo
v atmosféře, a přispívají tak k oteplování planety. Množství skleníkových plynů v atmosféře nám umožňuje vypočítat naši uhlíkovou stopu.

Jako první krok jsme použili přístup kompletního životního cyklu, abychom určili uhlíkovou stopu našich činností a produktů, který měří přímé a nepřímé emise skleníkových plynů spojené s každou fází našich činností a životností našich produktů. To zahrnuje suroviny našeho krmiva pro domácí mazlíčky (68 %), naše balení (11 %), výrobu (9 %) a logistiku (9 %), díky níž se naše krmivo dostane k vašemu domácímu mazlíčkovi. Tento proces vyžadoval spolupráci s mnoha zúčastněnými stranami včetně zemědělců, poskytovatelů logistických služeb a spotřebitelů.

Dual Nature

Naše kroky mají význam

Po pochopení naší cesty ke snížení uhlíkové stopy nastal čas zavést konkrétní opatření, která nám pomohou snížit klimatický dopad našeho krmiva pro domácí mazlíčky, aniž bychom ohrozili kvalitu a výživovou hodnotu našich produktů. Výsledkem naší kompletní cesty (hypertextový odkaz) bylo snížení intenzity uhlíkové stopy o 15,7 % ve srovnání s naším výchozím stavem z roku 2019.

Suroviny

Suroviny

Přechod na suroviny s nižší uhlíkovou stopou namísto těch s vysokou uhlíkovou stopou

Uhlíková stopa různých surovin se značně liší. Tyto rozdíly vyplývají z faktorů, jako je změna využití půdy, používání hnojiv, maloobchodní procesy, balení a další. Například emise skleníkových plynů z hovězího masa jsou mnohem vyšší než z jiných živočišných produktů, jako je kuře nebo losos. To je z velké části způsobeno produkcí metanu u krav v důsledku jejich běžného trávicího procesu, přeměny půdy na pastviny a krmiva pro zvířata. Jedním z hlavních opatření, která jsme přijali, abychom pomohli snížit vysokou uhlíkovou stopu spojenou s hovězím masem, je jeho nahrazení jinými bílkovinami v určitých produktech naší receptury DualNature®.

Výroba

Výroba

Nákup obnovitelné elektřiny pro naše továrny

Výroba našeho krmiva pro domácí mazlíčky významně přispívá k naší uhlíkové stopě. To zahrnuje emise z provozu, dopad výroby energie, odpad z provozu a spoluvýrobu. Abychom snížili naši uhlíkovou stopu, provádíme v našich provozech zásadní změny. Ve skutečnosti nakupujeme obnovitelnou elektřinu pro naše továrny již několik let, dokonce před tím, než jsme začali měřit naši výchozí hodnotu z roku 2019, a budeme tak činit i nadále, abychom zajistili, že naše emise způsobené elektřinou zůstanou na stejné úrovni.​

Balení

Balení

Navrhování obalů umožňujících recyklaci a podporujících cirkulární ekonomiku

Snižujeme spotřebu primárního plastu přidáním 40 % recyklovaného plastu do nového obalového materiálu. Toho jsme dosáhli prostřednictvím přístupu Mass Balance certifikovaného organizací ISCC (odkaz na ISCC). Zavázali jsme se zvýšit % recyklovaného plastu a snížit % primárního plastu v našich obalech, abychom dále přispěli k cirkulární ekonomice.

Logistika

Logistika

Používání multimodální dopravy místo pouze kamionové dopravy

Kombinací silniční a železniční dopravy efektivním způsobem můžeme snížit emise skleníkových plynů z dopravy. Proto používáme multimodální dopravu mezi zeměmi, jako je například kombinace kamion-vlak-kamion namísto pouze kamionové dopravy, a to všude tam, kde je infrastruktura k dispozici.

Konkrétní opatření ověřené společností South Pole

Intenzita uhlíkové stopy byla vypočtena na tunu prodaných surovin, aby se konkrétně změřil dopad našich činností. Tento výpočet byl ověřen společností South Pole - přední poradenskou společností v oblasti klimatu a realizátorem projektů, která přezkoumala a ověřila opatření, která jsme přijali ke snížení emisí uhlíku. Certifikát poskytnutý společností South Pole potvrdil, že jsme dosáhli našeho cíle snížení uhlíkové stopy.

A to je pouze náš výchozí bod

Dosažení cíle snížení uhlíkové stopy o 15,7 % je pouze výchozím bodem naší dlouhé a nepřetržité cesty. Snažíme se dále snižovat uhlíkovou stopu naší činnosti a zároveň zachovat kvalitu krmiva, které si váš mazlíček vychutnává. Budeme se i nadále hlouběji zabývat naším dodavatelským řetězcem, abychom našli způsoby, jak optimalizovat naše procesy a snížit uhlíkovou stopu našich produktů a hodnotového řetězce. Protože věříme v lepší život dnes i zítra.

Dual Nature footer

footer