Pravidla spotřebitelské soutěže - „Krabice snů pro Vaši kočku“

 

I. Pořadatel a organizátor soutěže

 1. Soutěž „Krabice snů pro Vaši kočku“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek Purina FELIX
  (www.facebook.com/purinafelixczsk/).
 2. Pořadatelem soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o. se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČO: 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10481 (dále jen „pořadatel“).
 3. Organizátorem soutěže je reklamní agentura Inspiro Solutions s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ 29011345, DIČ CZ29011345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 159775 (dále jen „organizátor“).
   

II. Termín a lokalizace

 1. Soutěž probíhá od 18. 12.  do 30. 1. 2018 do 23:59, soutěž začíná okamžikem uveřejnění příspěvku označeným „SOUTĚŽ!“ v průběhu 18. 12. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžním příspěvkem na facebookové stránce Purina FELIX po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
   

III. Podmínky účasti v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
 2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na facebookových stránkách. Registrace do soutěže a souhlas s pravidly soutěže soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži, tedy vložením komentáře k soutěžnímu příspěvku na stránce Purina FELIX (viz č. IV. Princip soutěže níže).
 4. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden příspěvek soutěžního charakteru. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook nebo na základě vyplněných registračních údajů.

 

IV. Princip soutěže

 1. Principem soutěže je vložit pod soutěžní příspěvek fotografii, na které bude zachycena kočka v „krabici snů“. . „Krabicí snů pro kočku“ se rozumí libovolná krabice kreativně přetvořená  do libovolného tvaru, do kterého se vejde kočka (např. domeček, letadlo, auto, loď a podobně). Nejkreativnější a zajímavější výtvory s kočičkou uvnitř vyhrávají. Soutěž probíhá na stránkách www.facebook.com/purinafelixczsk/ a soutěžní post je označen: „SOUTĚŽ! Krabice, stužky, hromady papíru - nejen toho všeho jsou plné Vánoce. Nevyhazujte je! Přetvořte je pro svou kočku a podělte se o fotku, na které bude i Váš rošťák. Poslední lednový den vybereme 5 nejoriginálnějších výtvorů, které odměníme krmivem FELIX na měsíc zdarma!“
 2. Ze všech  soutěžních fotografií, které budou nahrány pod soutěžní post v době trvání soutěže (viz bod II. Termín a lokalizace) porota  ve složení dvou zástupců Pořadatele a jednoho zástupce Organizátora vybere 5 příspěvků, které nejpřesněji splňují pravidla soutěže.