Jak porozumět chování a řeči těla vaší kočky

Ať už máte kočku poprvé nebo máte s chovem koček dlouhodobé zkušenosti, nepochybně by se vám v některých situacích hodilo vědět, co si kočka myslí.
Jak porozumět chování a řeči těla koček
Jak porozumět chování a řeči těla koček
Jak porozumět chování a řeči těla koček

Jak rozumět chování koček

Jakmile porozumíte základům chování koček, měli byste se rychle naučit rozpoznávat jejich emoce. Pokud vás zajímá, co konkrétní projevy chování koček znamenají, nahlédněte do našeho průvodce – najdete v něm všechny informace, které potřebujete, abyste porozuměli řeči koček!

Tímto způsobem se bude vaše kočka chovat po většinu času, kdy je vzhůru. Neutrální postoj je základní součástí "řeči" koček – uvolněná a spokojená ve známém prostředí. Kočky v tomto rozpoložení vypadají, že spokojeně a nezúčastněně sledují dění kolem sebe.

Small purple cat icon

Jak poznáme, že je kočka v uvolněné náladě

 • V poloze vleže mívá kočka natažené tělo a končetiny, je stočená do klubíčka anebo zaujímá pozici na úhledně složených předních packách.
 • Kočka může občas mrknout, anebo má oči zpola zavřené.
 • Uši nemá nastražené, obvykle je má volně vzpřímené a namířené dopředu – pokud něco ve svém okolí zaslechne, může jimi mírně pootočit (každým uchem jiným směrem).
 • Vousky má uvolněné; směřují do strany a jejich tvar v této poloze občas připomíná úsměv!
 • Tělo je v ladné a uvolněné pozici, bez napětí, z něhož by bylo možné vypozorovat, že se chystá rozběhnout nebo skočit.

I když kočky většinou vypadají jako roztomilá stvoření s nadýchaným kožíškem, od přírody jsou to lovci – umí se s lehkostí plížit za kořistí, kterou v mžiku polapí. Na svůj cíl se dokážou stoprocentně soustředit. Pokud se kočka zaměří na malý pohybující se předmět nebo na něco nového v bezprostřední blízkosti, řeč jejího těla se znatelně změní, neboť v takovém okamžiku se rozhoduje, jak zareaguje.

Small purple cat icon

Jak poznáme, že se kočka na něco soustředí

 • Oči mají otevřené a zorničky zúžené.
 • Oči a vousy mají nastražené dopředu, tělo naklánějí směrem k objektu zájmu.
 • Mohou se plížit při zemi jako při stopování kořisti a zadní končetiny mají stočené pod tělem.
 • Kočka dává pohyby ocasu znát, že se soustředí – ocas má skloněný nízko za tělem. Koneček ocasu a zadní nohy se mohou mírně cukat, jak se kočka připravuje ke skoku.
 • Pokud jste objektem soustředění vy sami, například když kočka chce, abyste jí dali jídlo nebo ji pohladili, může se o vás otírat se vztyčeným ocasem. Nenechte se však zmást, pořád je plně soustředěná na svůj cíl!

Spokojenou kočku poznáte snadno – řeč těla spokojené kočky si osvojíte velmi rychle. Kočka je v rozpoložení, ve kterém byste ji chtěli mít co nejčastěji. Je to ideální chvíle na prožití krásných společných chvil.

Small purple cat icon

Jak poznáme, že je kočka spokojená

 • V sedu kočka zaujímá vzpřímenou a uvolněnou pozici, uši má vzpřímené a namířené vpřed, občas jimi pootočí, když slyší známé zvuky (např. zvuky, které vydávají ostatní členové rodiny).
 • Pokud leží, může mít packy úhledně složené pod tělem, anebo je natažená na boku nebo dokonce na zádech, končetiny natažené – to znamená, že je skutečně šťastná!
 • Kočka může dřímat se zavřenýma nebo pootevřenýma očima, anebo se jí při pozorování okolí klíží oči – občas působí, jakoby se oddávala snění za bílého dne! Pokud kočka pomalu mrká, mrkejte na ni také, aby poznala, že i vy jste v dobré pohodě – napodobování je skvělý způsob, jak s kočkou navázat pevný vztah.
 • Vousy má uvolněné; ocas je v klidu, anebo je vzpřímený s mírným zatočením na konci – tím vás zdraví.
 • Když kočku pohladíte, přivře oči blahem a začne jemně příst.

Kočky jsou velmi citlivá stvoření; obzvláště silně reagují na změny. Kočce může chvíli trvat, než se přizpůsobí novým okolnostem. Budete-li umět správně interpretovat příznaky úzkosti, můžete jí pomoci opět se uvolnit. Čím dříve rozpoznáte signály řeči těla kočky, tím dříve ji můžete uklidnit pohlazením a trochou pozornosti, když si přijde pro útěchu. Na velké změny si kočky zvykají 2-3 dny; poté by se mělo vše vrátit k normálu.

Small purple cat icon

Jak poznáme, že kočka prožívá úzkost

 • Oči má otevřené a nemrká, zorničky rozšířené ve tvaru oválu nebo kruhu.
 • Uši jsou nastražené, snaží se jimi získat více informací, každé ucho natáčí zvlášť. Při silné úzkosti může mít dokonce uši přitisknuté k hlavě.
 • Sklání hlavu, vousy stahuje do strany, aby vypadala menší a méně hrozivě – vousy může také vystrčit dopředu (projev ostražitosti).
 • Při narůstající úzkosti se snaží přikrčit, anebo mírně zvedá zadní část těla, čímž se připravuje na útěk.
 • Velmi důležité jsou pohyby ocasu – ocas je buď v klidu, anebo kočka pomalu pohybuje špičkou ocasu ze strany na stranu, což je příznak úzkosti.

Úzkostné chování bývá spíše nenápadné, avšak pokud má kočka strach, bezpečně to poznáte – kočku vyděšenou například hlasitým zvukem neuklidníte pohlazením, nepomůže pravděpodobně ani její oblíbený pamlsek. Z řeči těla poznáte, že má strach, a uklidní se až v okamžiku, kdy se bude cítit zcela bezpečně. Ve snaze utěšit ji nedělejte prudší pohyby, mohla by to vnímat jako další hrozbu. Pokud je to možné, odstraňte všechny podněty, které ji děsí, a počkejte, až se uklidní.

Jestliže pozorujete tyto příznaky u vaší kočky často, poraďte se s veterinářem, který vás doporučí k odborníkovi na chování zvířat.

Jak poznáme, že se kočka bojí

 • Kočka má uši přitisknuté k hlavě; hlavu má u země, pohled upírá nahoru.
 • Pokouší se utéct; pokud to není možné, nehybně stojí nebo se krčí u země.
 • Oči má dokořán otevřené, zorničky jsou zcela rozšířené, vousy rovné nebo naježené.
 • Při bezprostřední hrozbě může syčet nebo prskat, vrčet či sekat packou s vytaženými drápy.
 • Některé kočky mají napnuté přední nohy, aby vypadaly vyšší, anebo hrbí zadní část těla a ježí srst, aby vypadaly celkově větší.
 • Ocas může mít kočka stočený pod tělem, anebo jím energicky švihá ze strany na stranu.

Kočka může být aktivně frustrována z konkrétní krátkodobé události (například když nemůže dosáhnout na oblíbenou hračku), anebo prožívá dlouhodobou depresivní frustraci v důsledku nedostatečné stimulace (například když nemůže uplatnit své lovecké instinkty).

Chování dlouhodobě frustrovaných koček je často mylně interpretováno. Pokud máte dojem, že je kočka frustrovaná, je třeba si promluvit s veterinářem, který vám poradí, jak kočce pomoci, aby byla spokojenější.

Příznaky frustrace u koček

 • Aktivně frustrovaná kočka se obvykle cíleně zaměřuje na předmět, který frustraci vyvolává, a dělá vše pro to, aby dostala, co chce!
 • Všechny její smysly se soustřeďují na daný cíl – oči otevřené dokořán, zorničky rozšířené, uši nastražené dopředu a vousy vystrčené dopředu a naježené
 • Pokud kočka nedostane, co chce, může netrpělivě přešlapovat nebo popocházet.
 • Kočka nemůže frustraci prožívat donekonečna, takže pokud nedosáhne svého cíle, buď to vzdá, anebo v některých případech upadá do dlouhodobější frustrace nebo dokonce deprese, podle toho, co její frustraci vyvolává.
 • Dlouhodobě deprimované kočky mohou být letargické, odmítají krmivo a nemají zájem hrát si či komunikovat.

Pokud se kočka zlobí, musíte jednat velmi obezřetně. Rozzuřenou kočku nikdy neprovokujte. Nedívejte se jí do očí, nekřičte na ni, nedělejte prudké pohyby, nesnažte se jí dotknout nebo ji utěšovat – mohla by si to vyložit jako další hrozbu a mohla by vás seknout drápem. Naopak pomalu ustupte a pokud je to možné, odstraňte vše, co ji ohrožuje. Dejte jí čas a prostor, aby se uklidnila.

Pokud kočka projevuje příznaky vzteku pravidelně, je vhodné si promluvit s veterinářem nebo odborníkem na chování zvířat, kteří vám pomohou pochopit příčinu negativních projevů její řeči těla.

Small purple cat icon

Jak poznáme, že se kočka zlobí

 • Rozzuřená kočka působí zaťatým dojmem; ocas je ztuhlý a kočka jej drží zpříma nebo jej má stočený kolem těla.
 • Kočka se chová úplně jinak než obvykle – může být zticha nebo syčí, prská nebo vrčí.
 • Snaží se působit větším a hrozivějším dojmem – naježí srst, napne přední nohy, anebo se výhružně nakrčí.
 • Uši má nastražené a přitisknuté k hlavě, vousy naježené.
 • Má neoblomný a soustředěný pohled. Zorničky mohou být zúžené, ale některé kočky mají zorničky oblé a nemrkají.
Small purple cat icon

Jak poznáme, že kočka cítí úlevu

 • Úleva vyzařuje z celého jejího těla – některé kočky se dokonce nápadně protáhnou, aby se zbavily napětí!
 • Viditelně se uvolní výraz jejich očí a postavení uší, hlavy, trupu a ocasu.
 • Vousy se vrací do klidové pozice (tj. jsou kolmo k podélné ose těla kočky); kočka skloní hlavu
 • Některé kočky zívají, otočí se a přivřou oči, anebo se dokonce důkladně olížou.

Budete-li vědět, jak kočka reaguje na změnu a rozpoznáte-li, kdy je spokojená, budete jí umět pomoci, aby byla zdravá nejen fyzicky, ale také emocionálně.