uši

MLUVÍCÍ KOČKA – 1. LEKCE, UŠI

Vzpřímené, přilehlé nebo otočené dozadu... Uši vaší kočky zřetelně vypovídají o jejích pocitech. Naučte se číst jejich signály a porozumíte kočičí řeči!

​Všichni se snažíme porozumět své kočce. Je to normální, protože jí chceme naslouchat, abychom jí mohli poskytnout tu nejlepší péči a nejlepší možnou stravu. Proto je zajímavé dekódovat polohu a pohyb jejích uší, protože ty jsou klíčovou součástí způsobu její komunikace. Uši kočky naznačují její emocionální stav a míru ostražitosti. Etologie, věda o chování zvířat, vysvětluje chování koček takto:

Uši jsou napřímené, špičky směřují dopředu – je klidná

Uši jsou napřímené, špičky směřují do stran – je rozzlobená

Uši jsou přilehlé směrem do stran – je nervózní a připravená k obraně

Uši jsou zcela přilehlé směrem dozadu – je rozzlobená nebo je ve stavu intenzivního strachu

Uši jsou napřímené, špičky směřují dozadu při čichání – automatická a nevědomá (vůlí neovlivnitelná) poloha

​Uši nejsou jediný signál


​Poloha uší je užitečné vodítko, avšak při dekódování emocionálního stavu kočky se nelze vždy spoléhat jen na ně. Chcete-li její signály číst přesněji, sledujte také její mimiku, například pohyb vousů nebo zornic.

Má-li vaše kočka uši zcela položené dozadu a rozšířené zornice – jev zvaný „mydriáza“ – můžete z toho vyvodit, že se bojí. Pokud však má zornice menší – „mióza“ – je rozzlobená a nemá daleko k tomu, aby zaútočila. Také další chování, jako je držení těla, postavení vousů a ocasu nebo zvukové projevy, to vše vám pomáhá pochopit, jak se kočka cítí.

​180°. Nezávislé a schopné se otáčet až o 180° – uši vaší kočky odhalí její pocity.