Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
Pracujeme na bezodpadové budoucnosti

Pracujeme na bezodpadové budoucnosti

Jsme odhodlaní snižovat odpad a omezovat náš dopad na klima.

Náš cíl

  • Do roku 2025 bude více než 95% našich obalů navrženo k recyklaci a usilovně pracujeme na dosažení 100%.
  • Do roku 2030 budou při výrobě našich produktů využita nová cirkulární řešení surovin (výchozí stav v roce 2021).

Jak se náš závazek inspiroval konceptem planetárních mezí

Nové závazky mají širší záběr a větší ambice.

Inspirovali jsme se konceptem planetárních mezí (Stockholm Resilience Center) a zaměřili se na oblasti, které naše podnikání ovlivňuje nejvíce. Na základě toho jsme si stanovili cíle pro 6 z 9 planetárních mezí. Jelikož mezi nimi existuje vzájemná provázanost, naše opatření tak komplexně ovlivní zdraví planety a v konečném důsledku pomohou k její regeneraci.

Zjistit více

Proč je to důležité

Celosvětová produkce plastů vzrostla z 2 milionů tun ročně v roce 1950 na více než 350 milionů tun v současnosti. Velká část plastových obalů používaných na potraviny, krmiva a nápoje končí v přírodě, zejména v řekách a oceánech, což tyto ekosystémy poškozuje. Plastové obaly jsou však pro bezpečné a pohodlné dodávání kvalitních krmiv našim zákazníkům velmi důležité, a proto hledáme nové způsoby, jak umožnit jejich zodpovědnou likvidaci. Naším cílem je implementovat do výrobního procesu oběhové hospodářství. Seznamte se s jeho základy.

Pokud chceme vyřešit znečištění plastem, je potřeba, abychom zaujali společný a koordinovaný přístup. Proto podnikáme tyto kroky:

  • Vyvíjíme obaly budoucnosti.
  • Pracujeme na budoucnosti bez odpadů.
  • Podporujeme změnu chování a porozumění.

V budoucnosti se zaměříme na snižování jednorázových obalů. Nadále pokračujeme v navrhování našich obalů tak, aby 100% našich obalů bylo recyklovatelných. Očekáváme, že do roku 2025 bude více než 95 % našich obalů navržených k recyklaci. Dalším naším cílem je snížit do roku 2025 používání primárních plastů o jednu třetinu.

Snižujeme počet vrstev z různých materiálů. Čím jednodušší složení obaly mají, tím snazší je recyklace.

K bezodpadové budoucnosti nás umí dovést i začlenění cirkulárních složek do našeho portfolia výrobků. Příkladem mohou být naše produkty Purina AdVENTuROS v Nizozemí. U nich využíváme přebytečná zrna z pivovaru, která by se jinak zkazila. Snižujeme tak množství odpadu a děláme další krok směrem k oběhovému hospodářství.

Co je to oběhové hospodářství?

Oběhové hospodářství snižuje množství odpadu ve výrobním procesu. Nejde však jen o odpad z obalů, patří sem i odpad z energie a surovin. Dobrým příkladem je kompostér. Když oloupete brambory na nedělní oběd, slupky nehodíte do koše, ale do kompostéru. Tam se stanou cennou výživou pro půdu.

I my chceme co nejlépe využívat suroviny. Například náš pilotní projekt Purina AdVENTuROS v Nizozemí používá přebytečná zrna z pivovaru, která by se jinak zkazila. Zrna se stávají součástí našeho produktu, a tak zachraňujeme využitelnou surovinu a pomáháme snižovat množství odpadu.

V našich krmivech najdete mimo jiné i vedlejší produkty živočišného původu. Tyto složky, jako například játra a další orgány, mají vysokou nutriční hodnotu a poskytují mazlíčkům velké množství chutných bílkovin. Používání vedlejších produktů dává potenciálnímu odpadu z živočišné výroby novou hodnotu. Jde zejména o složky, které se pro lidskou spotřebu nepoužívají tak často.

Více o oběhovém hospodářství

 

Usilujeme o to, aby do roku 2025 bylo 100 % obalů Purina opakovaně použitelných nebo recyklovatelných. Do roku 2030 zavedeme do našich produktů další oběhové složky.

Purina v Evropě

Nestlé CVS: vytváříme hodnoty pro všechny

Stejně jako se snažíme zlepšovat život domácích mazlíčků a jejich milujících majitelů, zavázala se i naše mateřská společnost Nestlé zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti jednotlivců a rodin, od našich komunit až po naši planetu.

Přečtěte si víc o Nestlé a její roli ve společnosti

GOURMET Mon Petit: navrženo k recyklaci

V květnu 2022 jsme uvedli na trh první řadu recyklovatelných kapsiček značky Gourmet, a to konkrétně řadu Mon Petit.

Nový obal jsme představili ve více než 20 zemích Evropy, včetně Velké Británie, Irska, Belgie a Itálie. Je to důležitý krok na naší cestě mít 100 % obalů opakovaně použitelných nebo recyklovatelných.

Na této cestě pokračujeme i v roce 2023, kdy jsme představili polévky Felix Soup v recyklovatelných obalech.

Nové obaly jsou odpovědí na velkou výzvu pro nás výrobce: jak spotřebitelům nabídnout jednodušší plastové obaly, které se snadněji recyklují, aniž to by znamenalo kompromisy v chuti, kvalitě a bezpečnosti výrobků.

Dívka běží se psy
Náš dopad
Naše závazky
Jsme odhodláni dělat ještě více pro mazlíčky, pro jejich milující majitele, i pro planetu, kterou sdílíme. Proto jsme se zavázali plnit šest závazků značky Purina.