Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
Pes jí z červené misky

Inovujeme krmiva pro mazlíčky a získáváme suroviny regenerativní cestou

Vědecky podložené inovace budou vždy základem našich odborných znalostí v oblasti výživy. Vybíráme ty správné a vysoce kvalitní suroviny, aby naše krmiva domácím mazlíčkům chutnala. Snažíme se také o zodpovědné získávání našich surovin.

Naše cíle

  • Do roku 2024 uvedeme na trh 20 nových výrobků, které podporují zdraví a spokojenost mazlíčků (ve srovnání s rokem 2021).
  • Do roku 2025 bude 20 % bílkovin rostlinného původu pocházet z regenerativního zemědělství. Tento podíl se do roku 2030 zvýší na 50 %.
  • Do roku 2030 budeme používat výhradně ryby ze zodpovědných zdrojů (ulovené ve volné přírodě nebo z akvakultury).

Náš závazek

Proč je to důležité

Společnost Purina byla založena, aby vyráběla vysoce kvalitní krmiva. Vycházíme při tom z doložených vědeckých poznatků a inovací, které umí zlepšit zdraví a spokojenost mazlíčků. Výživa je v centru našeho zájmu a stejně tak nám záleží na tom, jaké suroviny používáme a odkud pocházejí. Cítíme zodpovědnost i nadále nabízet našim zákazníkům kvalitní krmiva a souběžně s tím snižovat dopad na klima.

Proto se budeme i dál soustředit na nové výrobky, které dokážou zlepšit zdraví a spokojenost domácích mazlíčků.

Zároveň budeme sledovat, kolik surovin pochází z regenerativního zemědělství a zodpovědných zdrojů.

Náš pohled na věc: Purina, výzkum a výživa

V naší firmě pracují majitelé a milovníci domácích mazlíčků, najdete je mezi vědci, odborníky na výživu i mezi pracovníky marketingu nebo prodeje. Máme společný cíl: porozumět výživovým, behaviorálním a sociálním potřebám domácích mazlíčků. Chceme dělat to nejlepší pro jejich zdraví a spokojenost.
 

Žena držící láhev


Jsme hluboce přesvědčeni, že vědecky ověřená, kvalitní výživa je pro dobrý život domácích mazlíčků zásadní. Proto se od samého založení společnosti Purina a při všech našich aktivitách držíme hodnot naší značky. Ty zahrnují vysoce kvalitní výživu, vědecké poznatky a výsledky. Proto je u nás výživa ve středu zájmu.

Uvědomujeme si také, že právě krmiva mohou přispět ke snižování ekologické stopy naší společnosti. Náš závazek podporovat regenerativní zemědělství pomáhá zvrátit trend vysilování půdy a snižovat uhlíkovou stopu značky Purina.

 

Spolupracujeme s uznávanými partnery, předními veterinárními odborníky z celého světa i s experty na zodpovědné zdroje. Máme radost, že naše inovace přispívají ke zdraví a spokojenosti domácích mazlíčků a snižují náš dopad na klima. Zároveň víme, že cíle nedokážeme splnit sami.

Purina odborníci

Nestlé CVS: tvoříme hodnoty pro všechny

Stejně jako se snažíme zlepšovat život domácích mazlíčků a jejich milujících majitelů, zavázala se i naše mateřská společnost Nestlé zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti jednotlivců a rodin, od našich komunit až po naši planetu.

Přečtěte si více o společnosti Nestlé a její roli ve společnosti.

Regenerativní zemědělství: co to je?

Regenerativní zemědělství si klade za cíl zlepšit zdraví a úrodnost půdy. Chrání zdroje vody a biologickou rozmanitost. Když vrátíme půdě zdraví, pomůže nám společně s rostlinami pojmout zvýšené množství uhlíku. Zdravější půda je také odolnější vůči klimatickým změnám a může přinést vyšší výnosy, což následně zlepšuje životní podmínky zemědělců.

Náš standard odpovědného zásobování Nestlé

Standard Nestlé pro zodpovědné získávání surovin nás zavazuje postupovat s péčí a respektem k jednotlivcům, komunitám a celé planetě. Popisuje požadavky a způsob práce, který používáme společně s našimi partnery v rámci dodavatelského řetězce. Usilujeme o dlouhodobě udržitelné zásobování a o to, abychom neustále snižovali náš dopad na planetu.

Snažíme se podporovat hodnoty, které sdílíme. Chceme mít pozitivní vliv na lidi, komunity i planetu. Neustále se zlepšujeme, abychom splnili požadavky standardu. Náš standard jde nad rámec průmyslových norem a je založen na 5 klíčových principech.

  • Získáváme suroviny s péčí a respektem k planetě, lidem a oceánům.
  • Naši dodavatelé nabízejí dobré pracovní podmínky, pečují o své zaměstnance, chrání přírodní zdroje a podnikají etickým způsobem.
  • Zprostředkovatelé (zejména organizace, které působí jako prostředníci při vyjednávání obchodů) s námi sdílejí stejné hodnoty.
  • Prvovýrobci, tedy zemědělci a rybáři, neustále zlepšují svou práci.
  • Všechny články dodavatelského řetězce pracují v souladu s platnými předpisy, sledují, jak si vedou, zveřejňují své výsledky a neustále se zlepšují v naplňování standardu Nestlé.
Dívka běží se psy
Náš vliv
Naše závazky
Jsme odhodláni dělat ještě více pro mazlíčky, pro jejich milující majitele, i pro planetu, kterou sdílíme. Proto jsme se zavázali plnit šest závazků značky Purina.