Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
stará žena s kočkou

Pečujeme o zdraví lidí díky silnému poutu mezi domácím mazlíčkem a člověkem

Věříme, že pouto mezi mazlíčkem a člověkem umí přispívat ke zdraví a spokojenosti lidí.

Náš cíl

Do roku 2030 pomůžeme 1 000 000 lidí ve složité životní situaci. Chceme zlepšit jejich zdraví a životní spokojenost (výchozí stav 2021).

Náš závazek

Proč je to důležité

S komunitami pracujeme dlouhodobě, a tak dobře víme, jak jsou lidé zranitelní a jaké to pro ně může mít důsledky. Téměř čtvrtina lidí na světě se nemá v případě potíží na koho obrátit. V mnoha evropských zemích přibližně čtvrtina obyvatel uvedla, že trpí alespoň jednou duševní poruchou. Na základě zkušeností i z našich výzkumů však víme, že pouto mezi domácím mazlíčkem a člověkem umí lidem v obtížných situacích úspěšně pomáhat.

V Evropě jsme proto partnery organizací, které podporují vztah mezi zvířetem a člověkem (ať už prostřednictvím intervencí, nejrůznějších aktivit nebo terapií s asistencí zvířat). Díky tomu úspěšně uspokojujeme fyzické, duševní a zdravotní potřeby dětí i dospělých. Ve Španělsku jsme například podpořili výzkum vedený Univerzitou krále Juana Carlose a nemocnicí Niño Jesús de Madrid, který se věnoval přínosu terapeutických psů pro děti s poruchami příjmu potravy. Mazlíčci pomohli snížit jejich úzkost a příznaky deprese a také dětem zvýšili sebevědomí. Ve spolupráci nadále pokračujeme a sdílíme nejen naše výsledky, ale i to, co se osvědčilo.

Tento závazek podporujeme také prostřednictvím ceny BetterwithPets. Ta oceňuje přední organizace, které se věnují poutu mezi zvířetem a člověkem a podporují tak zdraví a pohodu dětí nebo dospělých v náročných situacích. Více informací si o ceně BetterwithPets můžete přečíst níže.

Chceme vytvořit spolupracující a inkluzivní komunitu, kde budeme sdílet a využívat odborné znalosti, osvědčené postupy a nástroje, které mají pozitivní sociální dopad.

O ceně Purina BetterwithPets

V roce 2018 jsme představili naše ocenění Purina BetterwithPets. Tato cena úzce souvisí s naším přesvědčením, že lidem a mazlíčkům je spolu lépe. Víme, že vztah mezi domácím zvířetem a člověkem má kouzlo, které dokáže nastartovat pozitivní změny, zlepšovat zdraví i životy jednotlivců a celých komunit. Je oceněním pro podnikatele, kteří právě takové aktivity realizují.

Vítězem naší ceny za rok 2020 se stala společnost StreetVet z Velké Británie. Ta poskytuje bezplatnou veterinární péči mazlíčkům, jejichž majitelé se ocitli bez domova. V rámci této ceny získal projekt StreetVet 50 000 švýcarských franků, které využije na ubytování přátelské k domácím zvířatům. Vznikne tak místo, kde se ubytují lidé bez domova i se svými mazlíčky.

žena se psem

Od roku 2023 budeme ocenění BetterwithPets udělovat každé dva roky, a to až do roku 2030. Ocenění podpoří výjimečné organizace, které pečují o zdraví lidí v komplikovaných situacích tím, že pomáhají budovat pouto mezi zvířetem a člověkem.

Celý projekt StreetVet je prostě skvělá, bláznivá cesta. Od nápadu vzít batoh a vyrazit ven, až po to, co dnes děláme každý den. To všechno díky našim úžasným dobrovolníkům a také síle pouta mezi člověkem a zvířetem. To nejlepší na StreetVetu jsou lidé, které potkáváme, ať už majitelé psů, nebo ti, kteří chtějí něco změnit.

Jade Stattová, spoluzakladatelka StreetVet

Mazlíčci v nemocnici

V rámci spolupráce se španělskou iniciativou "Mazlíčci v nemocnicích" podporujeme terapeutické psy, kteří chodí do nemocnic a pomáhají s uzdravováním nemocných. Například nemocnice Niño Jesús v Madridu a Univerzita krále Juana Carlose pracovaly s naší podporou na studii o účincích intervence pomocí zvířat u dospívajících s poruchami příjmu potravy (anorexie a bulimie). Už z prvních výsledků bylo patrné, že mladí lidé zažívali více příjemných emocí (byli uvolněnější, šťastnější nebo veselejší). Zlepšilo se jim také sebevědomí a omezily se úzkosti a deprese.

Spolupracujeme i s Hospital Clinic a CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Canes) na výzkumném projektu, který se zabývá přínosem canisterapie u dětí s neurovývojovými poruchami. Projekt zkoumá, jak může terapie pomocí domácích zvířat pomáhat dětem s poruchami jako je ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), fetální alkoholový syndrom, posttraumatický stres a poruchy autistického spektra. Vědecká studie shromažďuje údaje, jaký vliv může mít tento typ terapie na zlepšení sebevědomí, sebedůvěry, sociálních dovedností a zvládání problémů s emocemi i chováním.

Nestlé CVS: vytváříme hodnoty pro všechny

Stejně jako se snažíme zlepšovat život domácích mazlíčků a jejich milujících majitelů, zavázala se i naše mateřská společnost Nestlé zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti jednotlivců a rodin, od našich komunit až po naši planetu.

Přečtěte si víc o Nestlé a její roli ve společnosti.

Dívka běží se psy
Náš vliv
Naše závazky
Jsme odhodláni dělat ještě více pro mazlíčky, pro jejich milující majitele, i pro planetu, kterou sdílíme. Proto jsme se zavázali plnit šest závazků značky Purina.