Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
Obnova půdních a oceánských ekosystémů

Obnova půdních a oceánských ekosystémů

Dlouhodobě pracujeme na tom, abychom podpořili regeneraci půdy a oceánů.

Naše cíle do roku 2030

Klima a příroda 2030:

Záleží nám na tom, jaký vliv má naše činnost na celý ekosystém, a zaměřujeme se na oblasti, kde se naše aktivity projevují nejvýrazněji. Jde například o půdu a hnojiva, která používáme, jak obnovujeme schopnost půdy a oceánu zachycovat uhlík a jak podporujeme jejich biologickou rozmanitost. Náš závazek do roku 2030 zahrnuje tyto cíle:

 • Snížíme emise CO2 o 50 %.
 • Zasadíme se o snížení nadbytečného dusíku a fosforu v hnojivech, která se požívají v našem zemědělském dodavatelském řetězci.
 • Zasadíme se o menší využívání půdy a zároveň o zlepšení její kvality pomocí regenerativních zemědělských postupů.
 • Zasadíme se o zastavení úbytku přírody a pokusíme se do roku 2030 tento trend zvrátit.
 • Budeme s našimi globálními partnery, např. s Partnerstvím pro udržitelný rybolov (SFP), řešit téma nežádoucích vedlejších úlovků. Budeme také podporovat projekty na zlepšení rybolovu (FIP), které se týkají ryb v našich výrobcích.
 • Zapojíme se do projektů na obnovu mořských řas a mořské trávy, které pomáhají zachytit více uhlíku, a podpoříme biologickou rozmanitost.

Jak se náš závazek inspiroval konceptem planetárních mezí

Nové závazky mají širší záběr a větší ambice.

Inspirovali jsme se konceptem planetárních mezí (Stockholm Resilience Center) a zaměřili se na oblasti, které naše podnikání ovlivňuje nejvíce. Na základě toho jsme si stanovili cíle pro 6 z 9 planetárních mezí. Jelikož mezi nimi existuje vzájemná provázanost, naše opatření tak komplexně ovlivní zdraví planety a v konečném důsledku pomohou k její regeneraci.

Náš závazek

Změna klimatu a biodiverzita jsou nejnaléhavějšími ekologickými výzvami současnosti.

Podíl potravinářství na celosvětovém odlesňování dosahuje 80 %. Tento obor je zároveň zodpovědný za 29 % emisí skleníkových plynů a je hlavní příčinou ztráty biologické rozmanitosti.

V této dekádě je naším úkolem snížit celosvětové emise uhlíku na polovinu a zastavit úbytek přírody.

Jaký je náš plán?

 • Zavádět regenerativní zemědělské postupy při pěstování klíčových surovin. Ty pomohou zlepšit stav půdy a přispějí ke snížení emisí uhlíku směrem k čisté nule.
 • Usilovat o omezení obhospodařované půdy a snižovat nadbytečný dusík a fosfor v hnojivech, která se používají v našem zemědělském dodavatelském řetězci.
 • Pomocí těchto opatření v našem dodavatelském řetězci podpořit biologickou rozmanitost půdy a oceánů.
 • Podporovat projekty obnovy mořských řas a mořské trávy. Ty pomáhají zachytit více uhlíku a podporují biologickou rozmanitost.
 • Vyzkoušet mořské řasy jako biostimulátor zemědělsky využívané půdy a podpořit výzkum zaměřený na jejich celkový přínos při regeneraci.

Zjistit víc o uhlíkové neutralitě

Stručně o regeneraci

Regenerační postupy chrání naše oceány a půdu před dalším poškozováním a pomáhají obnovit jejich zdravé fungování.

Pevnina i oceán jsou součástí stejného ekosystému, a tak se nemůžeme zabývat jen jedním, aniž bychom pochopili dopad na druhé.

Skvělým příkladem propojenosti jsou mořské řasy.

Regenerativní zemědělství se zaměřuje na zlepšení zdraví a úrodnosti půdy, což má mnohostranný přínos. Pomáhá odstraňovat C02 (oxid uhličitý) z atmosféry a ukládá ho ve formě uhlíku do půdy. Regenerace oceánů může zase pomoci eliminovat přebytečný oxid uhličitý a další znečišťující látky (například emise z hnojiv) tím, že se nežádoucí látky zachytí v mořských řasách a uloží na mořském dně. Výtažky z mořských řas lze také použít jako nízkouhlíkovou náhradu za stávající používané produkty a materiály, třeba umělá hnojiva.

 

Regenerativní postupy mají ohromný potenciál zachycovat C02 v půdě a oceánu. Pracujeme na tom, abychom podpořili regeneraci obou.

Purina odborník v oblasti udržitelnosti

Nestlé CVS: vytváříme hodnoty pro všechny

Stejně jako se snažíme zlepšovat život domácích mazlíčků a jejich milujících majitelů, zavázala se i naše mateřská společnost Nestlé zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti jednotlivců a rodin, od našich komunit až po naši planetu.

Přečtěte si více o Nestlé a její roli ve společnosti

Dívka běží se psy
Náš vliv
Naše závazky
Jsme odhodláni dělat ještě více pro mazlíčky, pro jejich milující majitele, i pro planetu, kterou sdílíme. Proto jsme se zavázali plnit šest závazků značky Purina.